Aasta hakkab lõppema ja esimesed kokkuvõtted saame teieni tuua. Uuri, päris huvitav!!

Ajal, kui aasta hakkab lõppema, saame teha lõppenud spordiaastast kokkuvõtteid. Meie klubis on statistika tegemine kõikvõimalike sündmuste kohta väga pikaajaline ja lastele on mitmed numbrid näidanud palju erinevat infot. Nii näiteks saame me ülevaate treeningutel osalemise protsendist, võistlustel käimisest. Toome ära erinevad kergejõustiku ja jalgpallivõistlused. Palju oleme erinevatelt võistlustelt võitnud auhinnalisi kohti. Palju on võistlustel osalenud lapsi jne, jne!! See on oluline, sest paljas trenniskäimine muutuks tuimaks. Laps peab saama aru, et tema kohta käiv info on oluline nii temale endale, treenerile, kui ka lapsevanemale. Tihti on numbrid need, mis tegeilu olukorra väga selgelt esile toovad. treener saab olulist infot, kui ta näiteks jalgpallikohtumisest statistikat peab. Kõik Eesti noorte meistrivõistluste mängud on statistiliselt kirjas. Kõik löögid, mänguminutid on heaks materjaliks uueks hooajaks. Esmaseks, mille järgi saame üldse midagi kirja panna on selgelt see, kuidas laps osaleb treeningutel. Milline on see number, mida treeningpäevik näitab. Kui treeningutel osaletakse üle 70%, siis saame väga rahul olla. Loomulikult on kõik lapsed alati tublid ja igal puudumisel on põhjus. Esmaseks kokkuvõtteks ongi teise õppeveerandi kolme grupi treeningutel osalemine, viie kõige kõrgema treeningul osalemise protsendiga lapse välja toomine.

¤ KERGEJÕUSTIK- TREENINGUL OSALEJAID 33(!!!)

Kergejõustiku treeningutel osalevad lapsed on olnud väga tublid. Treeningutel osalejad on igast vanuseastmest. Lapsi käib nii Virtsu, Lihula, Kõmsi koolidest. Lastel on tekkinud väga selline sportlik-mänguline klapp. Kuna paljud osalejad on väiksematest klassidest on ka treenigud neile mängulised, mis seda sõprust just soodustab. Noorematele on treening mäng ja ka osalemine selline mäng. Seda ei saa väga-väga rangelt vaadata, kuigi nad osalevad väga tublilt. Mis teeb ainult rõõmu. Koguni 12 last on osalenud treeningutel üle 70% numbriga.

Kõige tragimad on olnud Klaudia-Lisandra Žandarova, Helena Klimpuš, Maryan Mikiveer, Kirsi Kunz, Lisandra Neeme.

¤ JALGPALL, NOOREM GRUPP- TREENINGUL OSALEJAID 22

Noorema grupi jalkalapsed on üks vägev grupp. Lisaks poistele osalevad sellel treeningul ka tüdrukud. Erilist rõõmu teeb Metsküla kooli poiste osalemine, see muudab treeningu Kõmsi ja Lihula lastega rõõmukohaks. Laste vahel on tekkinud suur sõprus ja treeningud on lõbusad. Muidugi läheb palli mängupanekul lahti tõeline jalgpall, kuid eelkõige saame esile tuua lusti ja rõõmu. Päriselt ei olegi see trennipäevik nii oluline, kuid vaatama peab seda ikkagi. Numbrid on sealt vastu vaatamas väga korralikud, lapsed osalevad väga tublilt treeningutel. Tragimad on olnud Kristjan Kolõtšev, Meriel Vahula, Lisandra Neeme, Remo Tomingas, Kevin-Mart Põldman, Lauri Laev.

¤ JALGPALL VANEM GRUPP, TREENINGUL OSALEJAID 29(!!!)

Ka vanema grupi jalgpalli kohta saame rõõmustavat öelda eelkõige paljudest koolidest osalejate kohta. Lihula, Virtsu, Kõmsi, Martna lapsed on need, kes kaunistavad selle vanuse treeningut. Ja vanema poiste treening peab juba olema selline, kus tuleb kohustus ja vastutus. Puudutud päevi, eriti, kui need on põhjuseta, ei olegi võimalik tagasi pöörata. Selleks peab noor sportlane olema tark, eelkõige tark, et oma nädala ja siis päevaplaani korralikult täita. Kus on treening, muu harrastus, õppimine, kodutegemised, vaba aeg. Aja planeerimise õige oskus aitab kaasa ka arengule jalgpallurina. Siin peavad lapsele kindlasti appi tulema lapsevanemad. Olen poistega laias pildis rahul. Kuigi saab ka paremini. Siiski on meil sportlasi, kes on osalenud kõikidel treeningutel!!! Geron Noor, Paul Lomp saavad jõuluvanale öelda, et nende trenniskäimiseprotsent on 100(!!!). Veel on see ülikõrge Herman Reinmaal, Robico Villersil, Charli Takkil, Timmo Kaasikul. Enamus poistel on see soovitud 70, seega on vanem grupp õigel teel, just esimese sammu, treeningul osalemise poolest!!

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi - 2019