Kaks nädalat on trenni toonud 94 spordilast. Ja neid tuleb üha juurde!

Kool on kestnud kaks nädalat ja sellega on alanud ka meie jalgpalli ja kergejõustikutreeningud. Kui vanem jalgpalligrupp on treeninud ja võistelnud juba juuli lõpust alates, siis väiksemad jalkalapsed ja kergejõustiklased lõpetasid nüüd oma teise treeningnädala. 

Suur rõõm on tõdeda, et juba praegu, kus trennidesse ja ringidesse alles registreerimine enamjaolt kestab, on meie treeningrühmadesse end kirja pannud ja esimesel nädalal osalenud tervelt 94(!!) sportlast! Kui aga vaadata meie nelja jalgpalligruppi ja kergejõustikugruppi eraldi, siis teeb meil erinevates gruppides kaasa 105 õpilast. Sest osa lapsi treenivad mõlemal, nii jalgpallis, kui kergejõustikus, või käivad mõned Kõmsi jalgpalligrupi lapsed ka Lihulas trennis. Sellist laste arvu meie treeningutel ei ole viimased 20(!!) aastat olnud. See on suurepärane.

Ja mõistagi on alles mitmed lapsed meie treeningutega liitumas. Lapsevanemad ja lapsed hakkavad alles oma muude tegemiste graafikuid paika saama. Kuigi igal aastal on järjest keerulisem paika saada sobitavust Lihula Muusika ja Kunstikooliga. Taas tuli sellel nädalal teade, et sealne tunniplaan on muutunud, kuigi meil vanematega juba trennide ajad varasemalt kenasti paigas. Nii on keeruline ja kannatajaks on laps.

Nagu ikka on meie klubi üks põhilisi filosoofiaid see, et lapsel oleks pikk ja turvaline lapsepõlv. Meie klubi võtab ikka ja alati treeningutele lapsed siis, kui laps on saanud kooliküpseks. Selleks on kaks erilist põhjust-esiteks see, et lapse mäng ja hüppamine peab olema igasugusest kalendrist ja kellaaegadest sõltumatu, et säiliks vabadus. Teiseks ei saa me kunstlikult näidata laste arvu suurena, kui väga paljud lapsed on lasteaialapsed. Lasteaias ikka lasteaia teod ja tegemsied, koolis aga kooli omad. Meil on 99% trennilastest koolilapsed!! Tõsi, olen teinud sellel sügisel kaks erandit, meie treeningutega on liitunud kaks lasteaia tublit poissi, üks neist saamas kohe seitsme aastaseks. Ja ikka kokkuleppel lapsevanemaga, jälgida väga rangelt, kuidas ja mida treeningud koolilaste noorema trennirühmaga kaasa toovad.

Nooremate laste grupis on lapsi juba 36(!!), see tähendab ühtlasi seda, et praegu koos treeniv jalgaplligrupp hakkab treeningul jalgpalli mängima eraldi. Kindlasti koos 1-2 klass ja eraldi 3-5.klass!! Kuigi ega 36 last korraga trennides koos ei ole, osadel on näiteks kolmapäeviti ujumine, teistel aga muudel päevadel muud ringid. Kuid ka 25 last ühes trennis on selline arv, mis nõuab treeningu ümber koordineerimist nii, et kõikidele jaguks tähelepanu ja mäng oleks optimaalse laste arvuga. Ühte gruppi ei saa lihtsalt väga suureks lasta. Tulevikus aga, mõne aja möödudes, kui lõplik treeningutel käiate arv on selgunud, tuleb luua ka sellest ühest grupis kaks eraldi trennigruppi! Kuidas, mis aegadel töö toimuma hakkab, sellest täpsemalt juba aja möödudes.

Suurenenud on jõudsalt ka meie ELIITGRUPP, hetkel treenib seal 24 jalgpallurit, ehk siis Eesti Meistrivõistlustel mängiv treeninggrupp. Selle grupi eesmärgiks on kindlasti ka teineteisele konkurentsi pakkumine ja igalt treeningult maksimaalse võtmine. Eesmärk ju riigi esivõistlused, nii sellel 2020 aastal, kui ka pikas perspektiivis 2021 aasta Eesti noorte meistrivõistlustel. Kvaliteedi tõstmine nii individuaalselt, kui meeskondlikult on selle 7-8-9 aastat jalgpalli mänginud poiste esmane eesmärk.

Kergejõustikus on hetkel kirjas 21 õpilast. Ja see grupp on täienemas ja toimib väga edukalt. Siin on võrdselt tähtis laste heaolu, kui ka sportliku tulemuste vormimine. Siin teevad kaasa eri vanuses lapsed ja nii on ka vajadused, soovid ja eesmärgid väga erinevad!!

Eraldi on meil taas Kõmsi Kooli jalgpalligrupp, kus treenib 24 noort sportlast. Koolis pakutav jalgpallitrenn on tore ja lõbus sport. Kuid ka siit sellest grupist osalevad lapsed ka Lihula treeningutel, nii jalgpallis, kui kergejõustikus.

Kõik Lapsevanemad peavad oma lapse ka arno.ee keskkonnas Lääneranna Spordikooli treening-gruppidesse registreerima. Praegu aga kõikide laste nimed www.lljk.ee leheküljel LIIKMETE all kenasti kirjas.

Ja muidugi juba nädala pärast loodan väga sinna uusi nimesid juurde kirjutada.

Tulge kõik trenni!!

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi - 2019